next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1933

Dne 22. března při pravidelném odvodu z 20 branců ze zdejší obce uznáni schopnými činné služby vojenské František Čihák, obchodní příručí, Václav Choděra, dělník, Miloslav Jansa, dělník. Jaroslav Staněk, řezník v Praze, převzal od Štěpána Horáka, malorolníka č. 19, Bohuslav Slaboch, rolník č. 25, postoupil polovici uvedené usedlosti Anně Chaloupkové. Matěj Staněk, rolník čís. 32, odevzdal svou usedlost synu Pavlu Staňkovi.

Obecní honitbu za ročních Kč 7120,- najal Václav Holas, hostinský, Chýně 56.

Horníci v železorudných dolech nučických pracovali 13 směn v měsíci, vždy 15 dní v měsíci měli bezplatnou dovolenou. Jen v červnu, červenci a srpnu pracovali 4 směny v týdnu. Práce na pilířích byla akordová, horník za směnu průměrně dal 30 vozíků, 1 vozík 4,50 Kč.

Letos se narodilo se 14 dětí, zemřelo 7 osob.

Vybrala Milada Šťastná2006-10-06