next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Jak jsme jeli na

Ředitelka zůstává

Vzhledem k tomu, že v konkursním řízení nebyla zvolena nová ředitelka mateřské školy, zůstává ve funkci v dalším školním roce pí. Františka Sedláková.

Světla Truksová2006-10-06