next up previous
Next: Ředitelka zůstává Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Jak jsme jeli na medvědy

24. května jsme za přispění obce uspořádali s dětmi výlet do Berouna, kde jsme navštívili medvědy Vojtu, Kubu a Matěje. Cesta rychle uběhla a po kratičké procházce po Městské hoře jsme došli do areálu chlupáčů. S dětmi jsme medvídkům předali bohatou svačinku (ovoce, zeleninu, tvrdý chléb a hlavně sladký med) a po vydatném vyřádění se na dostupných průlezkách jsme společně posvačili, zazpívali jsme si písničky při kytaře. Řádně unavení, ale šťastní jsme se vydali na cestu zpět. Plni zážitků jsme dorazili do školky a po vydatném obědě jsme krásně usnuli.

Tak jsme oslavili dětský den, který jsme zakončili soutěžemi na zahrádce a za přispění sponzorů jsme si letos odnesli i malou hračku.

Počasí nám přálo a důkazem, že se vše vydařilo, byly rozzářené dětské oči.

Jitka Bělková2006-10-06