next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Zastupitelstvo

Schůze

Zápis a komentář z veřejného zasedání obecního zastupitelstva zveřejníme až v dalším čísle. (Schůze se konala v době tisku těchto Chýnovin.)

Ondřej Jelínek2006-10-06