next up previous
Next: Schůze Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo

Začátkem roku 2002 došlo ke změně ve složení zastupitelstva obce Chýně. Paní Truksová rezignovala na svoji funkci (viz článek Proč jsem odstoupila) a na uvolněné místo, dle pořadí na kandidátní listině, nastoupila JUDr. Jaroslava Solařová.

Ondřej Jelínek2006-10-06