next up previous
Next: O historii jednoho názvu Up: O historii obce a Previous: Nomen - omen

První polovina 19. století

V první polovině 19. století vesnice začínala panským domem čp. 28, na něj navazovaly v souvislé ulici původní statky a chalupy, ulice vedla na náves, která je podnes středem obce. V 16. století byla vesnice jen jednostranná. Vesnice končila směrem západním později zrušeným statkem Tlaskalovským a koncem 16. století byla Chýně již oboustrannou ulicovou vesnicí s rybníčkem na návsi. Za vsí byl počátkem 17. století panský ovčín, přibyla kovárna čp. 14. Domkáři stavěli své domky též jižním směrem od návsi na místo zrušeného statku Tlaskalovského a tak vznikla domkářská čtvrť. V první polovině 19. století byla snaha o založení školy přímo v Chýni, ale nebyla budova ani učitelé, a tak místní řemeslníci počali vyučovat po domcích. První učil v Chýni roku 1816 krejčí Jan Eckstein v domku čp. 6, dále sedlák Josef Mach v domku čp. 5 a roku 1818 zedník Josef Větrovec z Úhonic, který složil učitelskou zkoušku, v domku čp. 40.

Roku 1824 nastoupil v Chýni první podučitel František Kříček, po něm v roce 1836 učitel Josef Hodek, který vyučoval nejprve v kovárně, později od čísla k číslu, každý den v jiném stavení, až se trvale usadil v chalupě čp. 34. Učitel pobíral od obce a rodičů mzdu naturální i peněžitou - sobotales.

Roku 1878 byla založena učitelem Teplým školní kronika. Ta je uložena v archivu okresu Praha-západ.

Přetištěno z publikace Hospodářský a sociální vývoj obce Chýně. Vědecká práce zemědělského muzea. Autor: Jaroslava Střesková, dipl. historička.


next up previous
Next: O historii jednoho názvu Up: O historii obce a Previous: Nomen - omen
2006-10-06