next up previous
Next: About this document ... Up: CHYN1_02 Previous: Úmrtí

Inzerce

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy na začátku nového ročního období. Evidenční číslo MK ČR E 12562. Vydává Ondřej Jelínek - Nakladatelství Hledající, 1. máje 79, Chýně, 253 01 Hostivice, IČO: 12609587, tel.: 0311/679795, e-mail: noviny@hledajici.cz, fax: 02/7174 1615. Toto číslo připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni 21. 3. 2002 nákladem 230 ks.

Ilustrace: Výřez z prospektu F.A.L.Klose (Rybníky s Chýní, Břvemi, Litovicemi a Hostivicí)

Adélka Veverová, MŠ Chýně

Vašík Chlupatý, MŠ Chýně

Klárka Kosinová, MŠ Chýně

Klárka Kosinová, MŠ Chýně

Matouš Bláha, MŠ Chýně

Michalka Neoralová, MŠ Chýně2006-10-06