next up previous
Next: Inzerce Up: Krátké zprávy Previous: Narození

Úmrtí

V měsících lednu a březnu roku 2002 jsme se navždy rozloučili s těmito spoluobčany:


paní Věnceslavou Mejstříkovou - 9. 1. (nedožitých 63 let)


p. Antonínem Procházkou - 17. 1. (nedožitých 60 let)


panem Bohumilem Šťastným - 21. 1. (nedožitých 77 let)


paní Janou Nejedlou - 1. 3. (73 let)

Eva Jelínková2006-10-06