next up previous
Next: Nomen - omen Up: O historii obce a Previous: O historii obce a

Prameny v Chýni

Podle průzkumu, který byl uskutečněn v letech 1933 - 1953 vodohospodářským ústavem, vyvěraly v Chýni tři prameny.

Prameny u viaduktu železniční tratě. Geologický útvar: diluvium. Hornina: hlíny, písky. Výška nad mořem: 380 m. Vydatnost: 0 - 0,24 l/s (v roce 1928 1 l/s). Teplota: 6,2 $^{0}$C. Pramen není využit.

Prameny v obci u kříže. Geologický útvar: křída I. Hornina: pískovce perucké. Výška nad mořem: 368 m. Vydatnost: 0,7 - 1,6 l/s (v roce 1953 zachyceno kanalizací). Teplota: 6 - 14,5 $^{0}$C. Jeden z pramenů zachycen kamennou studní s dřevěným poklopem - veřejný odběr.

Pramen nad rybníčkem u kovárny. Geologický útvar: křída I. Hornina: pískovce perucké. Výška nad mořem: 368 m. Vydatnost: 0,6 - 0,97 l/s (v roce 1953 vyschl, ve dně vypuštěného rybníka výrony, další výrony za kovárnou v louce). Teplota: 7,2 - 11,5 $^{0}$C. Pramen není využit.

Podle knihy: Podzemní vody a prameny v okolí Kladna. Praha 1957.

Ondřej Jelínek

2006-10-06