next up previous
Next: Zahrádka a zvířata Up: Napište nám ... Previous: Co se děje s češtinou!

Nový zákon o odpadech - výhody a nedostatky

V dnešní svojí úvaze reaguji na článek z minulých Chýnovin, ve kterém se paní Truksová zamýšlí nad tím, co nás čeká od nového roku v souvislosti s novým zákonem o odpadech.

Význam jejího článku vidím v tom, že přinesla pro všechny čtenáře aktuální informaci o věci, která se dotýká každodenního života nás všech. Článek se skládá z věcných informací a volných úvah autorky na dané téma.

Právě s některými jejími úvahami bych chtěl polemizovat. Přesto, že to nebylo nikde takto přímo řečeno, je jasné, že uvedením tohoto zákona v platnost nám byla uložena nová plošná daň - můžeme jí nazvat ekologická nebo odpadová, je to úplně jedno. Prostě nová daň je na světě.

Na jedné straně je tady nepříjemný fakt, že budeme platit další peníze, ale na druhé straně, protože se jedná o daň obecní, jsou dána jasná pravidla. Obec vybere určitou sumu peněz, u kterých je jasně určeno, k jakému účelu jsou vybrány. Měli bychom požadovat po našich zastupitelích, aby tyto peníze byly vedeny a vykazovány samostatně a striktně využívány pro daný účel. Zastupitelé by nás měli pravidelně informovat jak o straně příjmů, tak výdajů.

Tím je jasně dáno, kolik peněz má obec ročně k dispozici na likvidaci odpadů a zákon přesně určuje další pravidla - to znamená povinnosti obcí při zacházení s odpady.

My, občané - daňoví poplatníci, víme, že jsme si tuto službu zaplatili a záleží jenom na nás, jak budeme důrazní v tom, aby námi zvolené vedení obce nám tyto služby přesně a kvalitně poskytovalo. V tom vidím výhodu tohoto nového systému.

Ve svém článku pí Truksová napsala, že největším nedostatkem nového zákona je: absolutní demotivace občanů k třídění odpadů.

Já v tomto směru jsem větší optimista - jsem přesvědčen, že ti zodpovědní z nás, kteří dosud odpady třídili, v tom budou pokračovat a ty další je potřeba přesvědčovat, že je to součást kultury života a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí. Tady bude nejvíce záležet na výchově v rodině a ve škole. Věřím i v určitý vliv osobního příkladu.

Samozřejmým předpokladem je, aby i v tomto směru obec vykonávala svoje povinnosti příkladným způsobem. Pokud budu mít jistotu, že vždy, když potřebuji vytříděné odpady odložit, najdu na určeném místě volný kontejner a že kolem něj bude trvale udržovaný pořádek, nebudu mít problém s touto prací.

Já naopak na novém zákoně vidím jeden nepochybný klad: Konečně, po spoustě let budou muset sáhnout do kapsy ti, kteří dosud dokázali provozovat svoje domácnosti bez toho, aby měli i jedinou popelnici. S tímto problémem si neporadilo ani jedno zastupitelstvo za tři dlouhá volební období! Ti poctiví a zodpovědní občané, kteří se v tomto směru celá léta chovají tak, jak se sluší, by měli mít pocit zadostiučinění. Protože tito chytráci se teď probudí a budou za svoje peníze chtít službu.

Takže snad ubyde kolem obce a silnic miniskládek a naše okolí se o něco zlepší.

Pavel Fousek


next up previous
Next: Zahrádka a zvířata Up: Napište nám ... Previous: Co se děje s češtinou!
2006-10-06