next up previous
Next: Co se děje s češtinou! Up: Napište nám ... Previous: Proč jsem odstoupila

Před sto lety

V tomto čísle Chýnovin otvírám novou rubriku. Budu hledat zajímavosti z časopisu Zlatá Praha, který na konci 19. století a řadu let vydával Josef Otto(mimo jiné vydavatel slavného Ottova slovníku naučného).

Před lety jsem získal asi dvacet svázaných ročníků tohoto časopisu a napadlo mne, že by mohlo být docela zajímavé podívat se vždy do čísla, které vycházelo právě před sto lety a hledat v něm pro vás, čtenáře Chýnovin nějakou zajímavost.

V tomto čísle přicházím se zprávou ze Zlaté Prahy, ročník 1902.

Objevil jsem zde zprávu o zahájení prací na Vyšehradském tunelu. Je to neuvěřitelné, že ještě před sto lety končila silnice podle Vltavy někde v Podskalí!

V čísle, které bylo vydáno 11. 7. 1902 (časopis vycházel každý týden v pátek), se píše o zahájení prací na tunelu, který bude prokopán pod památnou vyšehradskou skálou, a slibují, že budou čtenáře informovat v dalších číslech o tomto důležitém projektu. Na fotografii, která tuto zprávu doplňuje, vidíme, že v této době vypadalo okolí Vyšehradu jako divočina někde 50 km nad Prahou proti proudu Vltavy.

V čísle, které vyšlo 14. 8. 1902, je opět zpráva o pokračování prací na tunelu a silnici. Píší, že toto místo ztrácí s postupující prací ve vodě i na skále svůj původní vzhled proto, aby vznikla komunikace umožňující dopravu do příštích částí velké Prahy. Tunel měl umožnit elektrické spojení do Modřan. Silnice byla plánována tak, aby byla jeden metr nad nejvyšší známou hladinou velké vody z roku 1845.

Dál se autor článku zamýšlí nad tím, jestli bylo nutné toto místo tak radikálně změnit, uznává, že pokrok se nedá zastavit, a svoji úvahu zakončuje větou: O tom ať si rozsoudí ti, kteří přijdou jednou po nás.

Až pojedete těmito místy, všimněte si prosím, jak kvalitní a krásné dílo tehdejší stavitelé odvedli. Myslím, že je to příklad pro dnešní investory!

Pavel Fousek


next up previous
Next: Co se děje s češtinou! Up: Napište nám ... Previous: Proč jsem odstoupila
2006-10-06