next up previous
Next: Výzva pro všechny čarodějnice Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Kultura, sport, společenské akce

Pozvánka

26. 3. 2002 se bude v místní mateřské škole konat již čtvrtá velikonoční výstava. Na ní si už tradičně budete moci nejen prohlédnout, ale i zakoupit různé velikonoční předměty: kraslice, zvykoslovné pečivo, zdobené perníčky, pomlázky a další výrobky, které vám zkrášlí příbytky a dotvoří velikonoční atmosféru.

Světla Truksová2006-10-06