next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Odpady

Pozor - novinka ve třídění odpadů

Od nového roku je firma Komeko, se kterou má naše obec smlouvu na svoz tříděného (i komunálního) odpadu, schopna zpracovávat další suroviny, které jsme ještě loni mohli ukládat jen do popelnic nebo do kontejneru na velkoobjemový odpad. Letos už můžeme do kontejnerů na plast ukládat i toto: bakelity, laminované pryskyřice (z těch se vyrábí například lodě), pěnové polystyreny, molitany, obaly od stolních olejů, krabice od mléka, džusů apod., vícevrstvé obaly (např. od polévek), tapety, desky (např. kancelářské nebo umělohmotné části obalů hraček a jiných výrobků), obálky s fólií, pryžové hadice (např. na kropení nebo od praček), rohožky. A stejně jako dříve také: PET lahve od nápojů, ostatní plastové obaly, lahve, igelity, sáčky, tašky, fólie, kelímky, misky, kbelíky apod., hračky a jiné plastové výrobky, i pokud jsou na nich zbytky papíru nebo různé polepky.

V žádném případě do kontejnerů nepatří: jednorázové pleny, obaly od maziv, linoleum a jiné neplastové odpady, například pneumatiky nebo duše, ani od jízdních kol.

Ve skle ani v hliníku žádné změny nenastaly. Informační leták visí na vývěsce obecního úřadu.

Technologie zpracování je nyní zase o něco dokonalejší a umožňuje zpracovávat už i obaly znečištěné od potravin, proto je nyní možné do kontejnerů vhazovat i obaly od stolních olejů. Přesto by bylo dobré kelímky od potravin (másel, salátů, jogurtů apod. ) pokud možno vymývat. Odpady , které leží v kontejnerech nejméně několik dní, jdou totiž nejdříve na linky, kde je zaměstnanci ručně třídí. Takže pokud se chceme k těmto lidem chovat ohleduplně, můžeme obaly před vhozením do kontejneru nejdříve vymýt.

Světla Truksová
next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Odpady
2006-10-06