next up previous
Next: Pozor - novinka ve Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Odpady

Od nabytí účinnosti nového zákona o odpadech uběhly dva měsíce. K serióznímu posouzení, jak jeho uplatňování funguje v praxi, bude zapotřebí delší časový úsek, ale nějaké postřehy už přece jen jsou. V lednu a únoru loňského roku bylo v naší obci vyvezeno 649 popelnic. Letos to za stejné období bylo 1 292, tedy dvojnásobek (s rozdílem čtyř kusů). To se dá vysvětlit několikerým způsobem. Buď se opravdu projevily antimotivační důsledky nového zákona o odpadech a přestalo se třídit, vše jde do popelnic, nebo se do počtu vyvezených popelnic promítlo extrémně chladné počasí v lednu. Více se topilo, bylo více popela. Také fakt, že od nového roku se nemusí na každou popelnici kupovat zvlášť známka, mohl na některé lidi zapůsobit tak, že se rozhodli vyházet vše, co se jim do té doby doma nastřádalo. Mohlo se však stát i to, že se popeláři přepočítali. Zajímavý je i rozdíl mezi letošním lednem a únorem. V lednu se při pěti svozech vyvezlo 768 popelnic, v únoru při čtyřech 524. Což dělá v lednu na každém svozu přibližně o 22 popelnic víc než v únoru. I tento rozdíl by se dal vysvětlit velkým teplotním rozdílem nebo některými již jednou zmíněnými důvody, ale i tím, že zafungoval nápad označovat popelnice určené k vyvezení opět známkami.

Pracovníci firmy Komeko tak vyvezou opravdu všechny anebo jen ty popelnice, které si jejich majitelé přejí vyvézt. V lednu popeláři ještě vyváželi úplně všechny popelnice, i ty poloprázdné, pokud byly na ulici (hlavně u bytovek). Jsou však stížnosti i na to, že na některé zapomněli. První případ není sice pro majitele popelnic žádnou katastrofou (má přece předplaceno), ale pro obec se stává zbytečným zatížením. Pokud má ale majitel všechny popelnice plné, a nevyvezou se mu, nastává pro něj nepříjemná skutečnost: ačkoli si zaplatil, nemá odpad kam dávat. Proto se označování popelnic známkami jeví jako dobrý nápad. Popeláři by si teď měli dát větší pozor a nepřehlédnout žádnou označenou popelnici, vždyť to jejich firmu živí a obec má díky odevzdanému počtu známek kontrolu, že ho firma Komeko nešidí. A kdo chce obci šetřit kasu, ten si poloprázdnou popelnici známkou neoznačí.

I přes toto opatření se ale může stát, že i označená popelnice nebude vyvezena. A to v tom případě, že v ní popeláři najdou něco, co tam nepatří: žhavý popel, stavební sutě, zeminu, kameny, cihly, uhynulá zvířata, větve, dřevo, listí, trávu, nebezpečný odpad a odpad v tekutém stavu. Obecně platí, že v popelnicích by se měl vyskytovat jen odpad po vytřídění. Správně by se v našich popelnicích neměl objevovat ani plastový, skleněný a hliníkový odpad, protože na ten máme v obci kontejnery a my občané máme ze zákona povinnost odpad třídit. Takže pokud své popelnice opatříme známkami a nehodíme do nich nic z výše uvedeného seznamu, máme (téměř) jistotu, že budou vyvezeny. Stavební sutě, cihel, kamenů a zeminy se stále můžeme zbavovat přímo zde v obci. Skládka ve Višňovce je stále otevřena. Klíče od ní mají pan Krhoun a pan Chyba. Stačí se s nimi jen domluvit.

Co se týká placení poplatku, došlo proti očekávání k milému překvapení. Většina domácností v obci již zaplatila. Přibližně třetina na celý rok, ostatní tak, jak jim umožnila obecní vyhláška, na první pololetí. K dnešnímu dni (28. 2.) nemají zaplaceno dvě domácnosti a asi deset jednotlivců, dohromady osmnáct. Ti všichni budou obcí obesláni doporučenými dopisy a vyzváni k zaplacení. Pokud tak neučiní, budou obesláni ještě jednou. Pokud opět nezaplatí, požádá obec finanční úřad o finanční výměr (srážka z platu), pokud to nebude možné, tak bude následovat soud, který ve zkráceném řízení rozhodne o exekuci majetku (zabavení například televizoru, z jehož prodeje se obci poplatek uhradí).

Zajímalo mě, jestli se potvrdilo očekávání, že se kvůli zavedení poplatku za svoz popelnic bude méně třídit odpad. To by se mělo projevit hlavně u kontejnerů na plasty, protože ty se nejvíce plní. Ale pro takové srovnání dva měsíce asi nestačí, zatím jsme na tom stejně jako za stejné období v minulém roce. V zimních měsících se kontejnery na plast obvykle nepřeplňují, takže je stačí vyvážet v pravidelných intervalech, a protože si firma Komeko, podobně jako u popelnic, účtuje za každý kontejner, ať už plný, nebo poloprázdný, není možné říci, zda se plní méně, nebo ne.

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v letních měsících, až bude větší spotřeba vod a ostatních nápojů. Zda bude zase jako v minulých letech potřeba vyvážet kontejnery i mimo domluvené termíny, nebo ne.

Co se ale určitě nezměnilo, je stále neutěšený stav okolo těchto kontejnerů. Ačkoli pan starosta říká, že obecní zaměstnanci okolo nich průběžně uklízí, je jejich okolí ostudou vesnice. Nejen proto, co se kolem nich povaluje, ale i proto, jak je celkově jejich okolí udržováno - přerostlá tráva, bláto a kopřivy u místního obchodu, nebo jak jsou umístěny - v křoví za obecním úřadem. To vše umocňuje celkovou negativní atmosféru. Obec by v tomto směru měla zintenzivnit své úsilí, protože to je, jak je vidět, nedostačující. A ti, kteří jsou za ten nepořádek zodpovědni, by si měli konečně uvědomit, že kontejnery jsou tu proto, aby se odpad dával do nich a ne kolem nich.

Světla Truksová


next up previous
Next: Pozor - novinka ve Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06