next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1936

K pravidelnému odvodu do Unhoště v sobotu dne 2. května šlo 7 branců, z nichž schopnými činné služby vojenské uznáni Štěpán Balabán, kovář, Václav Jeřábek, tesař, Josef Panták, krmič.

Během roku narodilo se v obci 7 dětí katolického (z nichž jedna dvojčata) a 6 dětí československého náboženství, manželský sňatek uzavřelo 5 osob katolického a 1 osoba československého náboženství, zemřelo 8 osob katolického a 2 československého náboženství, nejstarší zemřela Alžběta Hanzlíková, vdova, dosáhla 83 roků. V prosinci onemocnělo mnoho lidí chřipkou, nemocní měli slabou horečku, bolest v krku, úporný kašel.

Během roku vystavěl Václav Procházka, rolník, nové hospodářské budovy, František König, zedník, rodinný domek, Alois Šinágl, železniční zřízenec, kůlnu a chlívce. Domek čís. 110 koupil v dražbě Václav Prokop, poštovní zřízenec, Antonín Najman, rolník, převzal od otce Josefa Najmana hospodářství, Ferdinand Lefler koupil od Jindřicha Leflera domek s pozemky. Rudolf Šťastný, stavitel v Jenči, koupil od Jaroslava Rajtory role na dobývání písku.

V tomto roce uloveno na zdejším katastru 247 zajíců, 3 divocí králíci, 47 bažantů, 997 koroptví, 37 divokých kachen, 6 lysek, 4 lasice, 2 hranostaje, 1 tchoř, 5 ondater, 31 toulavých koček, 7 psů, 6 krahujců, 1 ostříž, 12 vran.

Vybrala Milada Šťastná


next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce
2006-10-06