next up previous
Next: Děti a televize Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Zateplení v mateřské škole

Většina maminek, které vodí své děti do školky, si určitě všimla, že ve školce, hlavně tam, kde se děti nejvíce zdržují (herna a jídelna), bylo poměrně chladno. Důvodem byl nevyhovující systém vytápění - zastaralá akumulační kamna. Hlavní řešení situace změnou vytápění je podle zastupitelstva finančně natolik náročné, že je momentálně nerealizovatelné. Do budoucna se uvažuje o takovém projektu změny vytápění, na který by bylo možné získat dotaci. Prozatím se na návrh pana starosty obec rozhodla alespoň zabránit úniku tepla stropy jejich obložením. Stropy v herně, jídelně a ložnici byly obloženy polystyrenovými kazetami a efekt se skutečně dostavil. Ve školce je opravdu tepleji. Při té příležitosti bylo také vymalováno a bylo vyměněno osvětlení, které bylo také nevyhovující. Kromě výměny osvětlení (p. Špírek) provedli všechny práce obecní zaměstnanci a za materiál obec zaplatila 29 720 Kč. Doufejme, že těmito kroky snaha o vylepšení stavu školky neskončila a časem se najde takový projekt, který bude pro obec realizovatelný (ať už to bude přechod na plyn nebo jiný systém topení) a nebude řešit jen vytápění, ale celkovou energetickou náročnost provozu školky.

Světla Truksová2006-10-06