next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá

Otevřený dopis starostovi F. Fingerhutovi

Obracím se na Tebe touto formou - otevřeným dopisem - zcela záměrně a po zralé úvaze. Domnívám se totiž, že otázky, které Ti chci v tomto dopise položit, se týkají vážné věci a tato věc by se mohla v budoucnu dotknout všech občanů Chýně.

Je na místě, abych nyní uvedl, jaké věci se budou moje otázky, určené Tobě, týkat.

Před několika měsíci se na úřední desce obecního úřadu objevila informace, která mně osobně vyrazila dech. Bylo tam napsáno: Obec se pokusí získat prostředky na nákup pozemku včetně projektu s vydaným SP(zřejmě zkratka pro stavební povolení?) a na výstavbu domů a bytů v lokalitě Rudenská. Konec citátu. Mimo tuto psanou informaci jsem se dozvěděl, že jsi se zastupiteli na neveřejném jednání nechal pověřit k provádění dalších kroků v této věci.

Tato informace u občana, který se zajímá o věci veřejné a kterému není lhostejná budoucnost této obce, vyvolává řadu otázek. Věřím, že i Ty sám sis také nějaké pro sebe pravděpodobně položil. Jaké jsi pro sebe udělal závěry, nevím. Proto bych Ti chtěl některé položit já v těchto novinách a uvítal bych, kdybys na ně odpověděl v dalším čísle, nebo jiným způsobem, který by umožnil, aby se tvoje odpovědi dostaly pokud možno ke každému občanu Chýně.


Zde jsou moje otázky:

 1. Nemyslíš si, že se jedná o natolik vážnou věc, že i základní záměr měl být projednán na zasedání obecního zastupitelstva?

 2. Víš, že hlavním znakem zasedání obecního zastupitelstva je, že je veřejné?

 3. Můžeš nám sdělit, co si máme představovat pod pojmem získat finanční prostředky?

 4. Bude se jednat o získání dotace?

 5. Nebo se bude jednat o půjčku z banky?

 6. O jak vysokou částku se bude jednat?

 7. Jakým majetkem bude obec ručit, když jediná hodnotnější nemovitost, kterou vlastníme, budova obecního úřadu, už je v zástavě?

 8. Můžeš uvést alespoň jeden rozumný důvod, srozumitelný nám všem, daňovým poplatníkům, proč by se měla obec Chýně stát investorem této stavby?

 9. Pamatuješ si ještě, kolik občanů Chýně vyjádřilo svůj nesouhlas s touto výstavbou v petici?

 10. Můžeš občanům touto cestou sdělit, jaká je současná finanční situace obce?

  Stačí uvést tato základní čísla:

  a. Jaká je souhrnná výše úvěrů, které splácíme?

  b. Kolik činí úroky z těchto úvěrů za jeden rok?

  c. Jaké byly příjmy rozpočtu obce na rok 2001?

  d. Jaké byly výdaje za stejné období?

  e. Jaký rozpočet, vyjádřeno dvěma čísly - příjmy/výdaje, má vedení obce připraven pro rok 2002?

Pevně věřím, že mi na tyto otázky odpovíš, ať prostřednictvím Chýnovin, nebo jinou cestou.

Pokud mi budeš chtít odpovědět dříve, než vyjde příští číslo Chýnovin, rád Tvoje odpovědi uvedu v samostatném článku, v zájmu dobrých informací pro naše čtenáře.

Předem děkuji za odpovědi.

S pozdravem

V Chýni dne 27. 2. 2002 Pavel Fousek
next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá
2006-10-06