next up previous
Next: Otevřený dopis starostovi F. Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze

Starosta obce odpovídá

Pro svoz velkoobjemného odpadu již byly stanoveny termíny přistavení kontejneru na celý rok 2002, což jistě přispěje k většímu komfortu při jeho využívání. Bude podobný rozpis sestaven i na svoz nebezpečného odpadu?

Na svoz nebezpečného odpadu nelze dohodnout pevný termín, neboť je řešen současně se svozem okolních obcí, takže ho lze dohodnout s předstihem asi jednoho měsíce.

Od listopadu 2001 sídlí na našem OÚ (Hlavní 200) Družstvo pro výstavbu rodinných domků - Chýně. Víte o tom? Kde a jaké RD chce toto družstvo stavět?

Obec povolila uvést jako sídlo Družstva pro výstavbu rodinných domků - Chýně adresu OÚ. Na tuto adresu dochází pošta tohoto družstva a případní zájemci o domky mohou na OÚ nahlédnout do nabídky.

Na tuto stavbu je vydáno ÚR a je požádáno o povolení na komunikaci a inženýrské sítě. Podobným způsobem probíhala výstavba lokality Cihlářská v Hostivici a i domky by měly být podobné, pouze se bude jednat o solitérní stavby a dvojdomky.

Kolik občanů ještě neuhradilo první splátku poplatku za odpady? Začala už obec tento poplatek vymáhat?

První část poplatku za odpad neuhradilo do dnešního dne 18 občanů, z toho dvě čtyřčlenné rodiny. Začátkem března začne OÚ vymáhat tyto nedoplatky. Bohužel, u některých občanů budeme muset použít k vymožení pohledávky FÚ, případně soud.

Ondřej Jelínek František Fingerhut


next up previous
Next: Otevřený dopis starostovi F. Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze
2006-10-06