next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN1_02 Previous: CHYN1_02

Úvod

Vážení čtenáři, tentokrát budu velmi stručný: Hezké jaro a příjemné počtení.

Ondřej Jelínek2006-10-06