next up previous
Next: Usnesení veřejného zasedání Obecního Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Z pracovních porad

  1. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2001.

  2. Byla uzavřena smlouva se psím útulkem Bouchalka v Buštěhradě na odchyt toulavých psů.

  3. Obci byla předána studie revitalizace Litovického potoka (k nahlédnutí na OÚ).

  4. Byly projednány nové nájemní smlouvy na užívání služebních bytů v budově školy a OÚ.

  5. Byly schváleny dvě smlouvy: na poskytnutí půjčky k dotaci na výstavbu kanalizace a na s tím spojenou zástavu budovy OÚ.

  6. V rámci narovnání pozemkových hranic byly obcí prodány nebo vyměněny některé pozemky. Zároveň byla podána žádost o bezplatné převedení pozemků (MŠ Chýně a Strahovský rybník) do vlastnictví obce.

  7. Byla uzavřena smlouva s OPS Strahovský rybník o pronájmu požární nádrže (tzv. Rybníčku).

  8. Obec vstoupila do Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje.

  9. Obecní zastupitelstvo projednalo nový návrh na výši vodného (19Kč/m$^{3}$) a stočného (16,80Kč/m$^{3}$).

Světla Truksová2006-10-06