next up previous
Next: Historie kladenských hutí Up: O historii obce a Previous: Doba tereziánská

Kronika vytesaná v kameni

Vážení přátelé, dovolte mi napsat několik slov o křížku nacházejícím se na hřbitově a nápisu na něm.

Tento křížek byl postaven v souvislosti s výskytem epidemie cholery v Čechách v roce 1831 - 1832. V tehdejší době lékaři ještě neuměli choleru léčit ani nevěděli, co nemocným škodí, nebo prospívá. Nejčastěji používaný léčebný prostředek - pouštění žilou - naopak urychloval smrt postižených. Úmrtnost na tuto nemoc, zavlečenou k nám z Asie, byla 40 - 60 procent. Mezi obyvateli byla též nazývána morem, morní nemocí, morem byly nazývány všechny nemoci epidemického charakteru nebo i jiné hromadné pohromy (hladomor). Při této epidemii zemřelo v českých zemích asi 40 000 osob.

Nevíme, kolik obyvatel v Chýni padlo choleře za oběť a jaký průběh nemoci byl v obci. Zbyla pouze ojedinělá památka, kdysi na návsi, od roku 1939 na hřbitově se nalézající. Můžete se pokusit přečíst nápis, který dosud odolává povětrnosti a časem by si patrně zasloužil citlivé zvýraznění. Já jsem přečetl toto: Tento Swatý Kříž jest ke cti umučení Páně a památce w r. 1832 wyskytlé morní nemocy nákladem obyvatelů Cheyňských postawen l. P. 1833.

Karel Horák2006-10-06