next up previous
Next: About this document ... Up: Inzerce Previous: Prodej levné sadby

Lesní školka Hostivice

Telefon: 02/57960260, 0601/231168, 0602/667764

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy na začátku nového ročního období. Vydává Ondřej Jelínek - Nakladatelství Hledající, 1. máje 79, Chýně, 253 01 Hostivice, IČO: 12609587, tel.: 0311/679795, e-mail: noviny@hledajici.cz, fax: 02/7174 1615. Toto číslo připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni 21. 3. 2001 nákladem 230 ks.Pohlednice z 30. let minulého století (článek na str. 2).

Pepa Mach, 4. tř.

Katka Lichá, 2. tř.

Míša Fousová, 3. tř.

Tereza Čížková, 2. tř.

Hana Freudenfeldová, 2. tř.2006-10-06