next up previous
Next: Lesní školka Hostivice Up: Inzerce Previous: Inzerce

Prodej levné sadby

(v polovině dubna)

Velmi úrodné rajské - Domino F1. Raná, velmi úrodná paprika - Klenot F1. Zinnia červená - velkokvětá k řezu. Petůnka pnoucí - bohatě kvetoucí. Astra - Gazánie. Durman - krásně kvetoucí keřík na předzahrádku. Tuje - okrasná dřevina. A další běžné sadby zelenin.

Adresa: Kejmar Květoslav, Nad Baštou 126, Chýně, tel. 0311/6796902006-10-06