next up previous
Next: Prodej levné sadby Up: CHYN1_01 Previous: Blahopřání

Inzerce

Cena inzerátu rozměru 9x3 cm (šířka x výška) je 20 Kč, za otištění inzerátu rozměru 10x14 (š x v) zaplatíte 100 Kč. Inzerát dodejte ve finální podobě - bude rovnou použit jako podklad pro tisk, dodržte předepsané rozměry.

Oznámení typu vzpomínka - blahopřání (k životním jubileím našich spoluobčanů) uveřejníme zdarma v rubrice Krátké zprávy.

Ondřej JelínekSubsections

2006-10-06