next up previous
Next: Blahopřání Up: Krátké zprávy Previous: Nový zákon o obcích

Pětasedmdesátiny

10. února oslavila své 75. narozeniny paní Věra Boušková. Mnoho radosti a spokojenosti v kruhu rodiny a také více zdraví srdečně přeje dcera s rodinou.2006-10-06