next up previous
Next: Kronika vytesaná v kameni Up: O historii obce a Previous: Staroslavná Budeč

Doba tereziánská

Roku 1713 bylo v Chýni celkem 19 stavení, ve kterých bydlelo 20 rodin - celkem 57 osob. Početnou skupinu chýňského obyvatelstva tvořila dvorská čeleď. V tomto roce při dobytčím moru vyhynula téměř všechna hospodářská zvířata. Statky a chalupy byly v 18. století silně zadluženy. Hospodář na statku i na chalupě musel z výnosu svého hospodářství živit dosti početnou rodinu, platit kontribuci (daň z usedlosti), odvádět naturální i peněžité dávky vrchnosti, odbývat robotu a splácet postupně statek. Při tehdejší nízké úrovni zemědělství, nízkých výnosech na polích a nízké užitkovosti hospodářských zvířat to byl úkol nad lidské síly, přesto se však některým podařilo udržet statek v rodině po celá staletí a generace. Statek čp. 1 získali přiženěním v roce 1736 Rajtolarové, později Rajtoralové a z toho Rajtora. Tím se dostala do Chýně rodina, která v témže stavení žije dodnes a jejíž další větve se v 19. století dostaly na chalupy a do domků. Rodina Leflerova měla v Chýni v 18. a 19. století několik objektů: statek čp. 2, 25, mlýn čp. 22, hospodu čp. 21 a půlstatek čp. 4. Nedbalové, jediná rodina, která pocházela ještě z doby předbělohorské, vystřídali několik gruntů. Dědili statek čp. 26, chalupu čp. 20, statek v Nebušicích. Staňkové vlastnili nejprve chalupu, kterou později rozšířili na statek čp. 30. Musilové drželi v Chýni dva grunty: čp. 2 a čp. 23.

Roku 1727 byly v Chýni 3 rybníky: Starý - doložený již v roce 1511, Malý (Vaškovský), při němž byl založen mlýn, Nový hořejší (pozdější Bašta) asi z roku 1713.

Roku 1727 byl založen pražským měšťanem Matějem Myslivečkem vlastním nákladem 600 zlatých mlýn.

V polovině 18. století měla Chýně již 152 obyvatel. Začal se objevovat nový typ obyvatelstva - domkáři, kteří si stavěli domky na obecní později i selské půdě na vlastní náklad se souhlasem vrchnosti a obce a platili daně, robotovali vrchnosti, živili se zemědělstvím, řemeslem nebo prací nádenickou.

Zemědělské výrobky vyráběné pro trh: Obec prodávala na trh nebo překupníkům především obilí: pšenici, žito a ječmen. Dále mléko a obchodníkům do Prahy prasata. Velký užitek přinášel prodej ovčí vlny. Někdy v příznivých letech se prodávala kuřata a husy.

Přetištěno z publikace Hospodářský a sociální vývoj obce Chýně. Vědecká práce zemědělského muzea. Autor Jaroslava Střesková, dipl. historička.


next up previous
Next: Kronika vytesaná v kameni Up: O historii obce a Previous: Staroslavná Budeč
2006-10-06