next up previous
Next: Zahrádka Up: Napište nám ... Previous: Vodu ze studně, či

Bude stát v Chýni sídliště?

To je otázka, na kterou není jednoduché odpovědět. Nejdříve nahlédněme trochu do nedávné historie.

V lednu roku 1996 byla v Ostravě založena I. Družstevní záložna se základním jměním 1 000 000 Kč. Protože záložna podle zákona nemohla sama podnikat, využila alespoň mezery v zákoně a založila v roce 1996 jako svou stoprocentní dceřinnou společnost Družstevní holding se základním jměním 100 000 000 Kč. A legální tunel byl na světě. Peníze, které záložna přelévala do holdingu, byly používány k různým podnikatelským aktivitám. Mimo jiné například k nákupům pozemků, které se obratem prodávaly různým firmám a společnostem.

Tak se dostal pozemek PČ 156/1,2,3,4 zde v Chýni k firmě T.X.T. Ta se prezentovala záměrem postavit na části tohoto pozemku třípodlažní bytové domy s podkrovím se 120 byty se státní podporou. Aby se výstavba mohla uskutečnit, odhlasovalo chýňské obecní zastupitelstvo změnu územního plánu, protože podle původního se v Chýni tak vysoké domy stavět nesměly. Tato změna se týká pouze tohoto pozemku.

T.X.T. ale nebyla schopna částku 17 000 000 Kč zaplatit v termínu uvedeném v kupní smlouvě. K té byl posléze sepsán dodatek a termín splatnosti byl posunut. Ale ani v tomto termínu nebyly peníze za pozemek uhrazeny.

Mezitím zkrachovala jak I. Družstevní záložna, tak i její dceřinná společnost Družstevní holding. Na oba subjekty byl vypsán konkurz a byli ustaveni správci konkurzních podstat.

Vyšla najevo řada zajímavých skutečností. Například že za posunutí data splatnosti firmě T.X.T. si holding nestanovil žádné navýšení k ceně pozemku. Podle doc. Vítka, správce konkurzní podstaty Družstevního holdingu, to byl nestandardní postup a holding tím okrádal nejen sebe, ale i vkladatele záložny. Nutno ale podotknout, že holding takto postupoval ve většině svých aktivit.

Ale zpět k úvodní otázce, zda bude v Chýni stát sídliště, nebo ne.

V současné době probíhá soudní řízení, ve kterém se správce konkurzní podstaty holdingu domáhá navrácení pozemku. Podmínky kupní smlouvy firmou T.X.T. nebyly splněny, a tak bude muset T.X.T. pozemek vydat. A protože správce konkurzní podstaty Družstevního holdingu musí udělat vše, aby se věřitelům vrátila co největší část jejich peněz, bude pozemek znovu nabídnut k prodeji.

Doc. Vítek se po jednáních s Ing. Bekem (osmdesátiprocentním vlastníkem a jednatelem firmy T.X.T.) domnívá, že by T.X.T. pozemek stále ráda získala nebo alespoň sehnala bohatého investora, který by pozemek koupil a T.X.T. by na něm začala stavět byty podle projektu, který má již nějakou dobu vypracován a který je k nahlédnutí i na obecním úřadě.

Jak se na celou záležitost dívá sám Ing. Bek, se mi stále ještě nepodařilo zjistit. Ačkoli je možné adresu T.X.T. získat na internetu, žádné použitelné telefonní spojení zde není. Abych zjistila něco konkrétnějšího, budu se muset pokusit Ing. Beka oslovit písemně.

Jedno je ale jisté, ať už pozemek v Chýni koupí kdokoli, jestli ho vůbec někdo koupí, určitě za něj nezaplatí 17 000 000 Kč jen proto, aby na něm mohl sekat trávu. Ten, kdo pozemek koupí, bude chtít vložené peníze zúročit. Jestli to bude chtít udělat výstavbou bytů podle projektu firmy T.X.T., nebo nějak jinak, se v tuto chvíli předpovědět nedá.

Světla Truksovánext up previous
Next: Zahrádka Up: Napište nám ... Previous: Vodu ze studně, či
2006-10-06