next up previous
Next: Bude stát v Chýni sídliště? Up: Napište nám ... Previous: Možnosti regulace

Vodu ze studně, či z vodovodu ?

Jednou z akcí realizovaných v poslední době v naší obci je výstavba veřejného vodovodu. Většina z nás stojí před rozhodnutím, jakou vodu bude nadále používat. Možností je jako vždy několik, od úplného ignorování veřejného vodovodu až po zrušení vlastní studně. Jak už to bývá, nejlepší bude střední cesta (prý zlatá).

Nyní trochu počtů. Za přípojku vodovodu zaplatíme asi 4000 Kč, za každý spotřebovaný kubík vody 19 Kč. Běžný chýňský občan spotřebuje přibližně 180 litrů vody za den, za rok tedy zaplatí za vodu 1250 Kč (nutno násobit členy domácnosti).

Veřejný vodovod nás však na druhou stranu zbaví starostí o údržbu vlastního darlinku. Budeme mít neomezené množství vody o nekolísavém a vyšším tlaku. Ale co bude asi nejdůležitější, bude to voda pitná.

Pokud si necháte udělat rozbor vody z vlastní studny (stojí přibližně 1000 Kč), tak zjistíte, že vaše voda pitná není. Studniční voda bývá znečištěna bakteriemi a enterokoky a pravidelně též bývá překročen obsah dusičnanů (50 mg/l pro dospělé). Pro vaši představu uvádím obsah dusičnanů v některých studních, jedná se převážně o letošní údaje : 1.máje 79 - 58 mg/l, Hlavní 18 - 176 mg/l, OÚ Chýně - 127 mg/l, MŠ Chýně - 2mg/l (zde je voda čerpána z větší hloubky, tato hodnota není ale stabilní - v roce 1999 15 mg/l), ZŠ Chýně - 76 mg/l, veřejný vodovod - 46 mg/l. Jelikož je v budově MŠ a ZŠ instalováno zařízení na úpravu vody (za provoz, chemikálie, rozbory atd. zaplatí obec ročně 40 320 Kč), není tato voda bakterielně znečištěna. U vzorku ze ZŠ byla však pro změnu překročena doporučená hodnota aktivního chloru (17. 4. 2000). Voda z MŠ vykazuje letos vyšší hodnotu manganu a v roce 1999 byla zase 6 krát překročena horní hranice obsahu železa určeného normou.

Chýňská voda je také značně tvrdá, napojením se na veřejný vodovod však tento problém nevyřešíte, podle sdělení již napojených se kámen v konvicích usazuje vesele dál.

Nejlepší by tedy asi bylo mít v domě vodovody dva. Pitnou vodu vyrovnané kvality z veřejného vodovodu a užitkovou vodu, které se spotřebuje nepoměrně více, z vlastního zdroje.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Bude stát v Chýni sídliště? Up: Napište nám ... Previous: Možnosti regulace
2006-10-06