next up previous
Next: Napište nám ... Up: Očkování - jedna z forem Previous: Očkování - jedna z forem

Očkování dělíme na pravidelná a mimořádná

Pravidelná očkování se provádějí hlavně v dětském věku a jste o nich informováni v ordinaci dětských lékařů. Navíc se letos začíná s očkováním dětí proti Haemophilu a žloutence A i B. Toto očkování proti žloutence A i B se zavádí i u dospělých, kteří se poranili o neznámou injekční jehlu (nákaza HIV, narkomani apod.). Mezi pravidelné očkování se zařazuje i očkování proti chřipce. Na rozdíl od minulých let nebude již bezplatné pro diabetiky a starší osoby, ale jen pro obyvatele DPS a DD. Mezi pravidelná hrazená očkování patří a zůstává nadále očkování proti tetanu, a to v intervalech 10 let.

Očkování proti chřipce má již u nás v obci několikaletou tradici. Určitou nevýhodou je, že pod pojmem chřipka se označují všechna horečnatá onemocnění. Proto se stále objevují povídání, že pacient onemocněl chřipkou, ač byl očkován, a nebo že vitaminy ho před chřipkou ochrání apod. Vlastní chřipka je virové infekční onemocnění, které začíná náhle s vysokými teplotami až 39 - 40 $^{o}$C, výraznou svalovou únavou a poškozením dýchacích cest a srdce. Také vysoké teploty mohou u starších lidí vést až k úmrtí. Výskyt epidemie se objevuje koncem ledna a v únoru. Je náhlý a relativně krátký, 3 - 4 týdny. Nikdy se přesně neví, jaká epidemie bude, zda onemocní hlavně mladí a děti (jako např. letos), a nebo dospělí a její průběh bude zlý a smrtelný. Virus začíná se rozmnožovat u drůbeže a pak jeho infekce zesiluje na vepřích a z nich pak se šíří na lidi. Nejpříhodnější stav pro vznik epidemie je v Číně, Japonsku a na ostrovech v Tichomoří, a proto se nazývá asijská chřipka. V roce 1914 - 18 v průběhu I. světové války chřipka zahubila více amerických vojáků než samotná zranění na frontě.

Výzkumu očkovací látky se věnují odborné ústavy v Paříži. Dnes se již ví, že ne celý virus, ale jen jeho některé molekuly jsou odpovědné za onemocnění, a tak očkovací látky jsou sestaveny tak, aby tělo chránily před všemi známými typy. Není tedy opodstatněné tvrzení, že se neví, který typ chřipky to letos bude. Je však ale stále známou skutečností, že protilátky a informace imunitního systému nejsou trvalé a musí se každoročně očkováním obnovovat.

V Chýni probíhá očkování již 8. rok. Celkově se dává očkovat 250 - 300 lidí. Proto i v letošním roce, kdy probíhala epidemie, jste sami viděli, že v čekárně nebyl žádný nával. Celá řada z Vás mne informovala, že máte zkušenost, že když jste byli očkováni, že i ostatní horečnatá onemocnění probíhala lehčeji. A tak lze konstatovat, že empirické poznatky pacientů vedou k závěru, že očkování proti chřipce je velmi dobré.

Druhou kapitolou je očkování proti tetanu, ale o tom si povíme něco až příště.

MUDr. Jiří Appelt


next up previous
Next: Napište nám ... Up: Očkování - jedna z forem Previous: Očkování - jedna z forem
2006-10-06