next up previous
Next: Očkování dělíme na pravidelná Up: Zdravý život Previous: Zdravý život

Očkování - jedna z forem prevence

Očkování proti celé řadě onemocnění jako jedna z účinných cest prevence zůstává v platnosti i v novém tisíciletí. Dnes již o významu a důležitosti očkování jako ochraně proti tetanu, choleře, neštovicím nikdo nepochybuje. I v naší republice vychází nový zákon č. 256/2000 o veřejném zdraví a vyhláška MZ upravující postupy v očkování tak, aby naše společnost byla i v tomto směru na evropské špičce.

Rozhodující ovšem nebyly jen odborné předpoklady, ale i skutečnost, že byl obecný konsensus zákonodárců i exekutivy v nalezení potřebných finančních prostředků. Je to i potvrzení situace, že v souvislostech s migrací, turistikou obyvatel a geopolitickými změnami vůbec dochází k možnosti návratu některých infekčních chorob, a proto byly vyžádány i změny v očkovacím kalendáři.Subsections

2006-10-06