next up previous
Next: Zdravý život Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Dětský den

Výstava

O. s. Arbor připravuje výstavu na téma historie Chýně. Zajímají nás nejen fotografie a obrazy, ale i staré zajímavé úřední dokumenty, různé cedulky a nápisy a také dnes již polozapomenuté součásti dřívějšího společenského života, jako třeba baráčnický kroj či hasičská uniforma.

Pomozte nám odhalit vzhled obce za starých dobrých časů, podobu návsi se zvoničkou a křížkem. Moc vás prosíme, abyste se podívali do svých archivů a přihlásili se co nejdříve. Plánovaným termínem výstavy je víkend 16. - 17. června, to je o pouti.

S příspěvky a informacemi se obracejte na pí. Vlastu Novákovou (ve středu odpoledne je v knihovně) a pí. Janu Horákovou, Oblouková 173.

Jana Horáková, O.s. Arbor



2006-10-06