next up previous
Next: Výstava Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Novinky z naší knihovny

Dětský den

V červnu bude pořádat občanské sdružení Arbor pro děti jedenáctý ročník dětského dne. Chcete-li nám finančně přispět na nákup dárkových balíčků pro každé zúčastněné dítě a cen pro vítěze, na občerstvení atd., můžete již nyní u pí. Hanky Fouskové ( Hlavní 18, tel: 670041) nebo u mě, Evy Jelínkové (1.máje 79, tel: 679795). Děkujeme.

Eva Jelínková
2006-10-06