next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1932

Při pravidelném odvodu v Unhošti dne 21. dubna 1932 ze 28 branců narozených r. 1910 - 1912 ku činné službě vojenské uznáni schopnými: Václav Fanta, automontér, Oldřich Fremund, dělník, Bohuslav Horák, zedník, František Chalupa, syn rolníka, Josef Jansa, dělník, Stanislav Kloubek, zedník, Josef Nedbal, zedník, František Rajtora a Václav Rajtora, synové rolníka.

V říjnu vyskytla se mezi školními dětmi spála, takže se musilo přerušit vyučování, koncem roku vyskytly se dva případy záškrtu, z nichž jeden skončil smrtí.

V prvním týdnu ledna bylo nadnormální teplo, blátivo, v druhém týdnu přituhlo, mlhavo. Mírná zima potrvala až do 8. února. Od 9. února vál mrazivý vítr, při kterém mrazy dostoupily -15 $^{o}$C. Do rána 27. února napadal sníh. Potom přituhlo na -13 $^{o}$C. 9. března a několik dní potom padal sníh. Teplota od 31. března se mírně zvýšila. Duben byl celkově chladný a suchý. V květnu chladno s drobnými srážkami. Od 14. května se oteplilo až na 30 $^{o}$C. Po úporném suchu přišly 22. t. m. vítané deště. Červen se vyznačoval chladným a dosti vlhkým počasím. Červenec vyznačoval se větším počtem bouřek spojených s lijavci. Srpen byl dosti vlhký, letní až tropická tepla. Tepelné poměry v září vyvíjely se velmi příznivě, v říjnu se ochladilo, zvláště v noci. 2. listopadu přišel sníh, 12. t. m. rybník zamrzl. 7. prosince napadl sníh, po celý měsíc převládalo většinou zamračené počasí.

Letošního roku narodilo se v obci 10 dětí katolického náboženství, 3 československého, 2 bez vyznání. Zemřelo 9 osob katolického náboženství (nejstarší 81 roků) a 4 osoby československého náboženství.

Vybrala: Milada Šťastná


next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce
2006-10-06