next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Velikonoce Previous: Velikonoce

Do prázdnin nás ve školce ještě čeká:

Svátek matek - 13. 5.,

otvírání studánek - koncem května,

Den dětí - 1. 6.,

svatojánský oheň - 24. 6.

V červnu se v základní škole zúčastníme výstavy ke konci školního roku.

Františka Sedláková2006-10-06