next up previous
Next: Do prázdnin nás ve Up: Základní a mateřská škola Previous: A co je to

Velikonoce

Sotva jsme se vzpamatovali z Vánoc, už jsme se rozloučili s masopustem a nyní se připravujeme na Velikonoce. Po Popeleční středě, letos 28. února, začíná 6 týdnů příprav na Velikonoce. Zelené jehličí vystřídaly větvičky s bobtnajícími pupeny a všechno se zvolna chystá k probuzení ze zimního spánku. Příroda se probouzí, aby nám vydala své plody.

Než přijde první jarní den, podíváme se s dětmi, co se děje pod zemí. Maminka Země už jistě probouzí semínka, kořínky, cibulky, aby se pomalu připravily k výstupu na zem. Po celou dobu budeme pozorovat jednotlivé květinky, které právě rozkvétají. V těchto dnech jsou také hájena lesní zvířátka, protože přivádějí na svět svá mláďata, stejně jako zvířátka domácí. I o nich si budeme povídat. Toto vše souvisí s blížícími se svátky jara Velikonocemi. Jsou to svátky pohyblivé, které připadají na první neděli po jarním úplňku. Byly vždy oslavou jarního slunovratu, zániku zimy, vítání jara, probouzení přírody, víry v obnovu sil a zdraví člověka i jeho domácích pomocníků - zvířat. Samotné Velikonoce odpradávna přinášely skutečné jaro a život .

Křesťané si v tuto dobu připomínají Kristovo utrpení na kříži a později jeho zmrtvýchvstání.

Celých 6 týdnů bude ve znamení příprav, přiblížíme dětem naše české tradice, obyčeje a zvyky. Podle dávné tradice má každá neděle svůj název a význam. S dětmi si je připomeneme. Připravíme si pučálku, upečeme preclíčky, uklidíme a vysmýčíme všechny kouty, upečeme družbance a podělíme se společně o svačinu, vyneseme Smrtku - Morénu, přineseme lítečko, upečeme obřadné pečivo a samozřejmě ozdobíme vajíčka a upleteme pomlázku.

Pozveme šikovné maminky a tatínky, aby nám pomohli připravit velikonoční výstavku, která bude už tradičně v MŠ týden před Velikonocemi. Tady si může každý, kdo přijde, zakoupit některé zvyklostní předměty, kterými si doma připraví příjemnou sváteční atmosféru.

Kdo si chce vlastnoručně ozdobit kraslice - batikované, slámové, drátkované nebo upéci obřadné pečivo, vyzdobit perníčky, uplést pomlázku, může přijít každé úterý odpoledne do mateřské školy. Všichni jste vítáni.Subsections
next up previous
Next: Do prázdnin nás ve Up: Základní a mateřská škola Previous: A co je to
2006-10-06