next up previous
Next: Velikonoce Up: Masopust ve školce Previous: Masopust ve školce

A co je to Popeleční středa?

Označuje se tak první den předvelikonočního půstu. Letos připadla na 28. února. V ten den si v průběhu mše lidé chodili ke knězi pro znamení pokání (prach jsi a v prach se obrátíš) - znamení křížku na čelo z popela - popelec. Popel byl z posvěcených usušených kočiček nebo jiných ratolestí z minulých Velikonoc.

Světla Truksová2006-10-06