next up previous
Next: A co je to Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Masopust ve školce

Panímámo, pečte šišky neb kobližky,
medvědáři jdou.
Než vy si je napečete,
oni tu budou.

Masopustem se označuje období po příchodu Svatých tří králů až po Popeleční středu. Je každý rok jinak dlouhé, řídí se křesťanským kalendářem.

Masopustní tradice se pozvolna začíná obnovovat v celých Čechách. V Chýni její obnova ztroskotala po prvním pokusu na zaneprázdněnosti a nedostatku ochotných lidí.

Tradičně slaví masopust děti ve školce (již čtvrtým rokem) a ve škole. I letos jsme se s dětmi a rodiči ve školce sešli. Školáci si nejdříve uspořádali ve škole karneval a pak přišli do školky malým kamarádům zazpívat a zahrát na flétny. Mrňousové zase zazpívali písničky a předváděli tanečky, které se dříve zpívaly a tancovaly v masopustním průvodě a na veselici. Pak jsme všichni vyrazili v průvodu po Chýni. Zima nás ale brzy zahnala zase do školky, kde byli ti, co to přece jen vydrželi a neutekli před zimou domů, pohoštěni smaženými šiškami a božími milostmi. Děti si potom ještě zatancovaly, zahrály několik her a pak už jsme se s masopustem rozloučili a rozešli domů.

Máme smutek i zármutek,
masopust nám rychle utek,
slepice kdáčou, řezníci pláčou,
mají zármutek.Subsections
next up previous
Next: A co je to Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola
2006-10-06