next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: c) ukládá:

Starosta obce odpovídá

1. Pane starosto, mohl byste čtenářům Chýnovin přiblížit, jaké bytové a nebytové prostory obec vlastní a jaké příjmy jí z toho plynou? (Prosil bych o pokud možno zevrubný popis s udáním čtverečních metrů a cenou u jednotlivých prostor).

Obec Chýně je majitelem dvou bytů, v budově ZŠ byt školnice 2-KK o velikosti 43,4 m$^{2}$ a byt v budově OÚ - byt správce 3-KK o velikosti 43,55 m$^{2}$. U bytu školnice je měsíční nájem 738 Kč a u bytu správce 1 100 Kč. Dále je obec vlastníkem budovy MŠ s volným nevyužitým přízemím. V budově OÚ vlastní obec prostory zdravotního střediska pronajaté MUDr. Appeltem a v prvém patře dvě volné kanceláře, z nichž jednu má též pronajatou MUDr. Appelt. Za středisko je stanoven nájem 3 000 Kč a za kancelář 2 500 Kč.

2. V prosinci loňského roku proběhly inventury majetku obce, můžete nám rozepsat, jakou rozlohu polí, luk, cest, rybníků atd. obec vlastní?

Vzhledem k tomu, že list vlastnictví obce Chýně má 141 položek mimo nezaregistrované smlouvy, provádí OÚ v současné době vyhodnocení záznamů se skutečností. Proto Vám požadované informace poskytneme až po celkovém prověření skutečnosti.

3. Jak se bude řešit neoprávněné užívání obecních pozemků (např. rozorané obecní cesty)?

Pojem neoprávněně užívané pozemky (rozorané obecní cesty) nevystihuje skutečný stav. Při zcelení pozemků v hony ztratily některé cesty smysl a časem zanikly. Některé budou obnoveny při komplexních pozemkových úpravách, některé zůstanou zrušeny a naopak je možný vznik nových cest.

Ondřej Jelínek František Fingerhut


next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: c) ukládá:
2006-10-06