next up previous
Next: Usnesení veřejného zasedání Obecního Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Obecní zastupitelstvo schvaluje:

Schůze 17. 1. 2001

Ze zastupitelů byli přítomni pánové Fingerhut, Procházka, Chyba, Jamrich a paní Linhartová, Truksová, Štrosová, občané přišli dva.

Celá schůze trvala asi půl hodiny a spočívala v doslovném přečtení dvou obsáhlých smluv, které pak zastupitelé jednomyslně schválili (viz usnesení).

Odhadní cena zastavované budovy obecního úřadu je 6 milionů a půjčka na něj poskytnutá (3,2 milionu) se bude splácet 7 let (úroková sazba 3 %). Usnesení i zápis ze schůze je k nahlédnutí na OÚ. Předcházející schůze se konala 25. 10. 2000.

Ondřej Jelínek
2006-10-06