next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN1_01 Previous: CHYN1_01

Úvod

Jistě jste si všimli, že Chýnoviny vypadají nějak jinak. Už nejsou šedivě ekologické, ale bíle neekologické. Tato změna však nevznikla z naší vůle, ale z vůle vyšší - majitele tiskárny. I když to možná někoho překvapí, recyklovaný - šedivý papír nebyl levnější než nový bílý, kromě toho recyklovaný papír navíc špatně přijímá barvu, a tak je jeho potištění náročnější. Dostal jsem tedy na vybranou, buď připlatím, a bude se tisknout jako dříve, nebo nepřiplatím, a pak se budu muset spokojit s papírem bílým. Spokojil jsem se. Doufám, že tuto změnu budete chápat jako nutné zlo, které nám zpříjemní život (text snad bude kontrastnější, a tudíž lépe čitelný).

Předplatné na rok 2001 zatím zaplatilo dvanáct čtenářů, stále doufám, že se okruh předplatitelů rozroste a tím se usnadní distribuce novin, které by pak byly vhazovány rovnou do poštovních schránek. Předplatné je možné zaplatit u Evy Jelínkové a na rok 2001 činí 9 Kč za každé číslo.

Jsem rád, že jsou Chýnoviny v drtivé většině vnímány kladně, o čemž svědčí i sponzoři a mecenáši z řad místních občanů, kterým bych chtěl touto cestou za dary poděkovat. Cena novin je stále rovna ceně tisku, a tak tyto dary budou použity na hrazení vícenákladů, které při vydávání novin vznikají (kopírování, rozesílání povinných výtisků atd.). Do vydávání nás však nikdo nenutí, a tak není na místě nás nějak litovat, ostatně tuto práci děláme rádi, to si říkám hlavně, když noviny vyjdou a celý měsíc na ně nemusím vůbec myslet.

Své vlády se ujala Vesna, už můžeme vyrazit na podběl.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN1_01 Previous: CHYN1_01
2006-10-06