Chýnoviny - logo
Vítejte v elektronickém archivu Chýnovin - novin z Chýně, které vycházely v Chýni po čtyři roky a čtyřikrát do roka. Jejich vydávání zaštítil Ondřej Jelínek a jeho nakladatelství Hledající. Skončily pro nedostatek sil a lidského kapitálu - Ondra se stal zastupitelem a neměl času nazbyt. Dozvíte se z nich mnoho o nedávné i dávné í historii obce.  S náměty, návrhy, připomínkami, komentáři, upozorněními na chyby (kterých je tu zatím přehršel, ale budeme se snažit je opravit) se prosím obracejte na e-mail jirimachane@seznam.cz 
Chýnoviny č. 2/1999
Chýnoviny č. 3/1999
Chýnoviny č. 1/2000
Chýnoviny č. 2/2000
Chýnoviny č. 3/2000
Chýnoviny č.4/2000
Chýnoviny č.1/2001
Chýnoviny č.2/2001
Chýnoviny č.3/2001
Chýnoviny č.4/2001
Chýnoviny č.1/2002
Chýnoviny č.2/2002
Chýnoviny č.3/2002

"Stejně tak, jako o.s. Arbor, vznikly i Chýnoviny z potřeby pozitivním způsobem ovlivnit dění v obci.
 Chýnoviny, jako informační medium sdružující čtenáře všech věkových kategorií a názorů.
Arbor pak, jako sdružení občanů  s kladným přístupem k životnímu prostředí, kterým není jedno kde žijeme, a kteří pro to také chtějí něco udělat, ať už formou opozice vůči vedení obce, sázením stromů, či pořádáním společenských akcí. Obě skupiny se navzájem podporovaly a prolínaly, až splynuly v jedno."

Ondřej Jelínek, vydavatel